حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-استان البرز

"کارگروه شهید آیه الله سید محمدحسین بهشتی"

حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-استان البرز

"کارگروه شهید آیه الله سید محمدحسین بهشتی"

حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-استان البرز
امام خامنه ای(حفظه الله):
دستور کار قطعی نظام جمهوری اسلامی، دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی است.
1391-15-5

پیوندهای روزانه

بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه پیش رو دارید نمونه سازی های شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی است:

1. پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم

2. تبیین مدیریت شهری بر اساس مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت